Kredittilsynets 2008-tall fra inkassobransjen

Som vi ser i vedlegget til Kredittilsynets pressemelding fra september 2009, økte fordringsmassen (beløpet som var utestående i norske inkassosaker) fra 49,2 til 54,3 milliarder fra første til andre halvår 2008. I samme periode lå innbetalingene fra debitorer på rundt åtte milliarder hvert halvår.

Tallene i dette dokumentet samles hvert år inn fra inkassobyråene. Siden 2009-tallene ikke er fullstendige har vi ikke tatt disse med verken i utregningsgrunnlaget eller i faksimilen fra pressemeldingen (over).

Conta Inkasso har beregnet inkassobyråenes løsningsrate på 22% slik:

Fordringsmasse til inndriving deles på antall inkassosaker under utførelse = Snittbeløp per sak.
Antall innkomne inkassosaker ganges med snittbeløp per sak = Innkommen fordringsmasse.
Sum innkasserte midler deles på innkommen fordringsmasse = Løsningsraten.

For andre halvår 2008 blir dette følgende:

3 071 089 / 53 314 700 000 = 17 686
2 127 796 * 17 686 = 37 632 200 056
8 027 500 000 / 37 632 200 056 = 21 %

For første halvår 2008 blir tilsvarende regnestykke 22 prosent. Vi rundet deretter oppover til 22 prosent for hele året.

Relatert artikkel: Rekordhøy inkassogjeld i første halvår 2009.