28.09.2009
Rekordhøy inkassogjeld første halvår 2009

Det var en markert oppgang i tallet på inkassosaker i årets seks første måneder. Inkassobyråene fikk inn mer enn en halv million flere nye saker enn første halvår i fjor. Dette er en rekordoppgang på 23,8 prosent.

Mens Ola og Kari Nordmanns totale inkassogjeld øker kraftig, blir bare en liten del tilbakebetalt. Totalbeløpet som lå til inkasso ved utgangen av juni 2009 var på 58,7 milliarder kroner, men skyldnerne betalte ikke inn mer enn drøye 10,1 milliarder.

I alt kom det inn 2,76 millioner nye saker til landets 121 godkjente inkassoselskaper, fra nyttår til utgangen av juni. I kroner utgjorde dette en økning i inkassogjelda på 9,5 milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Kredittilsynet.

Basert på gjennomsnittlig beløpsstørrelse per sak, fikk inkassoselskapene i 2008 inn knappe 22% av kravene de sendte ut.