Eksport/import av fakturaer fra Uni Micro

For å importere fakturadata fra Uni Micro må du først eksportere en datafil med faktura- og kundeinformasjon. Her forklarer vi hvordan du gjør det.

Trinn 1: Eksportere inkassofilen

Fra toppmenyen i Uni Micro velger du Registrere og går deretter ned på Inkasso > Kreditorforeningen > Eksport av nye oppdrag. Se bildet under. Conta Inkasso bruker samme type filer som Kreditorforeningen.

På neste skjermbilde får du opp en liste over fakturaer som er forfalt (eller purret og forfalt, alt etter hvordan du har satt opp innstillingene). Du kan merke av alle eller krysse av for kun de fakturaene du vil eksportere.

Ønsker du å markere alle kravene kan du trykke på Rediger > Merk alle linjer fra menyen over fakturalisten. For å fjerne avkryssingen på alle kravene velger du Rediger > Avmerk alle linjer.

Når du klikker på Lagre genererer programmet en fil som blir sendt på e-post til adressen du har oppgitt i Klient/System-innstillingene. Fakturaene du har eksportert får nå status Sendt til inkasso.

Trinn 2: Importere til Conta Inkasso

Logg deg inn på Conta Inkasso og gå til Saker > Import i menyen.

Under overskriften “Uni Micro” laster du nå opp filen du mottok på e-post. Klikk neste, og du får opp en liste over fakturaene og kundenavn, beløp, osv. Du vil nå opprette alle inkassovarslene med ett eneste klikk. Du kan velge å la Conta Inkasso postlegge dem, eller du kan gå til saksdetaljene og skrive dem ut selv.

Velg de fakturaene du vil importere, og klikk Importer valgte fakturaer. På neste side er det viktig at du sjekker at kundene er ført opp med riktig kundetype (privat eller bedrift). Dette er for at kunderegisteret ditt skal bli korrekt. Alle kundene du har importert fakturaer fra legges i registeret.