Sikkerhet og personvern ved bruk av Conta Inkasso

Vi tar datasikkerhet alvorlig, og gjør derfor vårt ytterste for å håndtere dine person- og firmaopplysninger på en betryggende måte.

Våre datatjenere befinner seg i et nettverk av verdens mest avanserte datasentre, med strenge sikkerhetsrutiner og overvåkning. Dine data lagres på flere geografiske steder samtidig, og sikkerhetskopieres dessuten daglig. Selv om f.eks. en naturkatastrofe skulle slå ut ett av datasentrene, vil dine data være trygge. Ingen tredjepart har tilgang til tjenestens datafiler eller database.

Alle overføringer mellom din datamaskin og vårt system er sikret med 256-bits SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Dette er det samme som nettbankene bruker. Når du er logget inn ser du at  det står “https” i nettleserens adressefeltet, i stedet for bare “http”.

Din brukerinformasjon lagres kun med én hensikt, nemlig å la deg sende inkassokrav på den måten systemet krever. Vi gir ikke ut din personinformasjon til andre, jfr. brukeravtalen.

Conta Inkasso har ikke tilgang til dine data uten at du eksplisitt samtykker til dette. Ved enkelte henvendelser til support, enten via telefon eller e-post, kan du hvis du ønsker det gi oss tilgang til kontoen din for at vi skal kunne hjelpe deg bedre. I slike tilfeller må du bekrefte forespørselen ved å svare på en e-post sendt til samme adresse som ble brukt ved registrering.